Tune in for love

ขึ้นชื่อว่าหนังเกาหลี ก็ต้องหนังรักเลย เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอดีตนักร้อง ที่ต้องผันตัวมาเป็นนักจัดรายการวิทยุ และเรื่องของสาวร้านเบเกอรีกับหนุ่มมัธยมปลายท่าทางไม่น่าไว้ใจ ที่ต้องการมาสมัครเป็นพนักงานชั่วคราวของร้าน เรื่องของทั้ง 3 คนจะโคจรมาเจอกันยังไง และเรื่องจะจบลงแบบไหน Tune in for love เป็นหนังรักที่เหมือนจะราบเรียบ แต่เรียล ละมุน อบอุ่น และบีบหัวใจสุด ๆ

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *