Top Gun

เรื่องราวของ “มัลเวอริค” รหัสเรียกชื่อของลูกชายอดีตนักบินที่เก่งที่สุดคนหนึ่ง ด้วยความมั่นใจในตัวเอง บวกกับความใจกล้าบ้าบิ่นทำให้เขาถูกส่งมาฝึกที่หน่วย Top Gun แต่ก็ไม่วายที่จะแหกกฏเป็นประจำ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ทำให้เขาต้องเรียนรู้และก้าวเข้าสู่บทเรียนสำคัญในการใช้ชีวิตและการฝึกบิน

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *