The Stranded

เรื่องของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ที่ได้กลายเป็นผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติสึนามิครั้งใหญ่ ทำให้เด็กกลุ่มนี้ต้องเอาชีวิตรอดบนเกาะที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง ระหว่างที่ไม่มีการช่วยเหลืออะไรจากคนภายนอก พวกเขาก็ต้องเผชิญกับความลำบากขึ้นเรื่อย ๆ ลำพังแค่ต้องเอาชีวิตรอดก็แย่แล้ว ยังต้องเจอกับสถานการณ์แปลกประหลาด ทำให้ทุกอย่างดูเลวร้ายมากขึ้น!

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *