The Platform

ในเรือนจำนักโทษชั้นบนจะได้กินดีอยู่ดีแต่ชั้นล่างกับต้องเผชิญกับอดอยาก เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ลงมาพร้อมกับหนังสือและเขาต้องเอาตัวรอดจากเรือนจำแห่งนี้ มาดูกันว่าเขาจะรอดจากสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไร

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *