Parasite

ภาพยนตร์เสียดสีสังคมมนุษย์ที่สนุกเหลือเชื่อ เป็นเรื่องของครอบครัวยากจน ที่ต้องการเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ ผ่านการเป็นลูกจ้างของเจ้าของบ้าน ทั้งแม่บ้าน ครูสอนหนังสือ คนขับรถ พวกเขาร่วมมือร่วมใจกัน วางแผนให้ครอบครัวของตัวเองได้เข้าไปใช้ชีวิตที่สุขสบาย แต่เรื่องไม่ได้ง่ายขนาดนั้น หนังเรื่องนี้จะพาเราไปดูความหดหู่ ของความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น เป็นหนังที่ลุ้นและสนุก ชวนติดตามมาก ๆ

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *