Locke and Key

 เรื่องนี้เกี่ยวกับพี่น้องตระกูลล็อค ที่ต้องมาอาศัยในบ้านเก่าแก่ของตระกูล หลังจากที่พ่อของพวกเขาถูกฆาตกรรมไปอย่างปริศนา ทำให้สามพี่น้องพบกุญแจที่มีพลังวิเศษภายในบ้าน ซึ่งอาจเป็นสิ่งเชื่อมโยงไปสู่การตายของพ่อ แต่ในขณะที่พวกเขาพยายาม ก็กลับต้องเจอกับเรื่องสยองขวัญ และความแปลกประหลาดที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลย

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *