GUARDIAN : THE LONELY AND GREAT GOD (GOBLIN)

Goblin คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ ซีรีส์ในตำนานของใครหลายๆคน เรื่องราวของนักรบหน้าหล่อ (กงยู) ที่ถูกสาปให้กลายเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณ และต้องมีชีวิตยาวนานถึง 900 ปี สุดจะทรมานเพราะไม่ตายซักที แถมมีดาบปักอยู่ที่อกตลอดเวลา ซึ่งถ้าอยากถอนคำสาปนี้ ก็ต้องไปตามหาเจ้าสาวของตัวเองมาดึงดาบออกให้ได้ ซึ่งผู้หญิงคนนั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะว่าเธอเห็นความตายล่วงหน้าได้ จึงทำให้เธอสามารถหนียมทูตได้นานถึง 10 ปี

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *