12 STRONG

หนึ่งในภาพยนตร์สุดลุ้นระทึก ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของเหล่าทหารผู้กล้าทั้ง 12 คน จากเหตุการณ์วินาศกรรมสะเทือนขวัญ 911 ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ส่งทหารกล้าฝีมือดี 12 นายจากหน่วยรบพิเศษไปยังแหล่งกบดานของตาลีบัน เพื่อที่จะบุกทำลายและสกัดกั้นแผนการของผู้ก่อการร้าย โดยใช้วิธีการรบแบบโบราณ คือ ใช้ม้า เป็นยานพาหนะในการเคลื่อนผ่านเขตกองกำลังของเหล่าผู้ก่อการร้าย

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *